Tot eind 2022 waren de Crossroads sessies een particulier initiatief. Dat we in de afgelopen (ruim) 20 jaar regelmatig sessies hebben kunnen organiseren is vooral ook te danken aan de (financiële) steun die we al die jaren hebben mogen ontvangen van sponsors en zeker ook van onze donateurs, ook wel "De Vrienden van Crossroads" genoemd. 

Inmiddels is de organisatie van de Crossroads Sessies ondergebracht bij de Stichting Crossroads Sessies en Muziekproducties. Daarmee hebben we een belangrijke stap gezet in de richting van een verdere professionalisering van de opzet van de sessies, waarbij we het 'knusse en laagdrempelige' karakter zullen behouden. 

Willen je de Stichting financieel steunen?
Het bankrekeningnummer van de Stichting luidt: NL49ABNA0117213799

Om het jullie makkelijk te maken, kun je ook gebruik maken van de link of de QR-code die je hiernaast ziet staan

Onze HELP CROSSROADS Tikkie-link:

 

https://tikkie.me/pay/Stichti0247/cs3pnxLRoDTVNsYMmdaQ7W